výroba reklamy

Prevádzka :

Farská 466 / 5
Bánovce nad Bebravou
957 01
0901 740 201
info@laser-impress.sk

T V O R B A    G R A F I K Y 

D I G I T Á L N A    T L A Č

DIGITÁLNA TLAČ - KOPÍROVANIE

 • digitálne spracovanie (vektorizácia do edit. podoby)
 • tvorba letákov a iných propagačných tlačovín
 • publikácie a materiály (katalógy, časopisy, brožúry)
 • tvorba loga, firemného štýlu a design manuálu
 • návrh vizitiek
 • príprava do tlače (konzultácia, drobné úpravy)

 

 • Letáky
 • Plagáty
 • Bilboardy
 • Pozvánky
 • Svadobné oznámenia
 • Obedové menu
 • Vínne karty
 • Vizitky
 • a iné...

 

 • Hrebeňová väzba
 • Drôtená väzba