výroba reklamy

Prevádzka :

Farská 466 / 5
Bánovce nad Bebravou
957 01
0901 740 201
info@laser-impress.sk

Výroba štítkov | menoviek | vizitiek

P O P I S O V A N I E

LASEROM

farebnou UV potlačou

štítkov

typových štítkov

prístrojových štítkov

identifikačných štítkov

technických štítkov

schémat a návodov

 

P O U Ž Í V A N Ý

M A T E R I Á L

hliník

nerezová oceľ

oceľ

dvojvrstvý ABS plast

plast / samolepiaci