reklamná agentúra

Prevádzka :

Farská 466 / 5
Bánovce nad Bebravou
957 01
0901 740 201
laserimpress@laserimpress.sk

V Ý R O B A    P E Č I A T O K 

N A    P O Č K A N I E

 

Výroba štočku pečiatky pomocou 

laserovej technológie

Zadáte nám text (logo)

údaje graficky upravíme

následne vygravírujeme do 

špeciálnej gumy

určnej výhradne pre výrobu štočku.

 

Ponúkame mechaniku od spoločnosti 

COLOP a TRAXX

Výroba pečiatok